10 въпроса, 10 отговора: Иван Кирков

Иван Кирков е човек, който умее да предизвиква усмивки у хората за отрицателно време. В неговия случай може и да…