Реклама

Електронното списание © 10-те най е онлайн медия, която предлага както партньорства и PR-презентации, така и стандартна банер реклама.

Екипът на © 10-те най | светът е шарен предлага и рекламно присъствие в музикалния портал © Меломан.бг | Музиката на твоя живот, мъжкия портал © Мустак | Мъжката зона и кулинарния сайт © Вкуси ме | Когато вкусът е преди всичко.

Размерите на банерите в уебсайтовете трябва да бъдат според избраната позиция. Форматите, в които следва да бъде един рекламен банер са SWF, GIF, PNG или JPG. Съдържанието на рекламите трябва да е стриктно съобразено с българското законодателство.

Цената на всяка рекламна кампания се калкулира на база нейната продължителност и избраната позиция в уебсайтовете 10te.bgmustache.bg, meloman.bg  и vkusi.me. Отстъпката върху крайната цена при комбинирана кампания в два от уебсайтовете е 10%, в три – 15%, в четири – 20%.

Други опции, които сайтовете предлагат, са платените публикации, както и рекламното позициониране на продукти и услуги в наши материали.

Рекламна тарифа на www.10te.bg в сила от 01.01.2020 г.

1. Банери

По отделна оферта.

2. Публикуване на статия с линк

– написана от клиента – 150 лв.
– написана от екипа на © 10-те най – 250 лв.

Статиите остават в архива на www.10te.bg

3. Публикуване на рекламна статия

– написана от клиента – 500 лв.
– написана от екипа на © 10-те най – 600 лв.

Статиите остават в архива на www.10te.bg

Всички цени са крайни и върху тях не се начислява ДДС.

Общите условия за реклама в сайтовете на „Меломан БГ“ ЕООД вижте >>ТУК<<.

За повече информация се свържете с нашите консултанти:

02 423 76 53
088 561 2 961