Стани автор

Стани авторСветът е шарен, а ние всеки ден сме част от него! Ако обичаш да пишеш и го правиш добре, ако можеш да наречеш себе си откривател и искаш да споделиш собствените си находки, ако имаш интересна лична класация или си автор на любопитна десетка, можеш да ни изпратиш твоя собствена статия и да станеш част от авторите на © 10-те най.

Важно!

  1. Материалът не трябва да е бил публикуван в интернет пространството или в печатна медия досега.
  2. Текстът трябва да е написан на кирилица и да е добре структуриран.
  3. Желателно е написаното да бъде придружено със снимки, направени лично от теб или такива, които не нарушават авторските права на трети лица.
  4. Ако материалът е преводен, то задължително трябва да бъде посочен оригиналният му източник.
  5. И не забравяй –  електронното списание © 10-те най залага на уникалното и любопитно съдържание, забавните текстове и полезната информация.

Ако си съгласен с всичко написано по-горе, можеш да ни изпратиш твоята „десетка“ на

Авторите на материалите отстъпват на © 10-те най правата за публикуване на изпратените текстове.

Екипът на електронното списание © 10-те най си запазва правото да не публикува или да редактира (спрямо политиката на сайта) получените материали.