10 изречения = история: Пещерата (микроразказ)

На десния бряг на река Огоста, близо до моста, по който се влиза в село Хайредин, има една пещера (дълбока 19…