10 изречения = история: Горският музей (микроразказ)

То не е гора, а музей - природен резерват. Стари, великански дървета, полуздрач под короните им, ни пътеки, ни маркировки...

10 неща, които научихме от Кристо, Жан-Клод и тяхното изкуство

Те преобърнаха представите на целия свят за съвременно изкуство. Те показаха, че за творецът граници няма - нито на картата,

10 изречения = история: Легенда за муховидната пчелица (микроразказ)

Много, много отдавна, в прастари времена, всяка голяма планина си имала змей владетел. Когато царят на Пирин се заженил, поканил