Контакти

Сайтът 10te.bg е собственост на „Меломан БГ“ ЕООД.

reklama (at) meloman.bg
02 423 76 53
088 561 2 961

Партньорства, съдържание и пресинформации
Сабина Димитрова: sabina (at) meloman.bg

Главен редактор
Даниел Михайлов: daniel (at) meloman.bg

Управител
Димитър Кесов: dimitar (at) meloman.bg

 10te.bg в социалните мрежи:

Facebook

Twitter

Вижте и другите ни проекти:

© Меломан.бг | Музиката на твоя живот

© Мустак | Мъжката зона

© Вкуси ме | Когато вкусът е преди всичко