10 изречения = история: Бялата магия на черните щъркели (микроразказ)

Ромите в България са етнос колоритен, самобитен, жизнен и жилав, а освен това, дори в ХХІ век - многодетен. След

10 изречения = история: Страшниче (микроразказ)

„Ей, душата ми излезна, дорде кача тоа връх”, тюхкаше се на ум баба Дела и запъхтяна поспираше все по-често, докато

10 изречения = история: Три розови елечета (микроразказ)

Пиехме кафе със завеждащата отдел "Етнография" към Регионалния исторически музей доц. Баснарска, когато тя извади от картонения плик с покупки