10 изречения = история: Живот на скалите (микроразказ)

„Над меките диви треви по билата на Триглав, край скалистите зъбери и надолу край шумящата в дълбокото Габровница се вият

10 изречения = история: Горският музей (микроразказ)

То не е гора, а музей - природен резерват. Стари, великански дървета, полуздрач под короните им, ни пътеки, ни маркировки...

10 изречения = история: Легенда за муховидната пчелица (микроразказ)

Много, много отдавна, в прастари времена, всяка голяма планина си имала змей владетел. Когато царят на Пирин се заженил, поканил