понеделник, август 19


10 от най-старите дървета в света

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Дърветата са символ на сила, мъдрост, красота и устойчивост. Някои са успели да оцелеят хиляди години въпреки опитите да бъдат унищожени. Една от причините някои дървета да бъдат защитени и пазени в тайна е нездравия интерес към отсичането им.

В тази класация ще ви запознаем с някои от най-старите дървета в света, които със сигурност ще грабнат вниманието ви.

„Днес някой седи на сянка, защото преди много време някой друг е посадил дърво.“

10. Байкушевата мура

10 от най-старите дървета в света

Най-старото иглолистно дърво в България е Байкушевата мура. То е на 1300 години, а видът му е черна мура или Pinus heldreichii на латински. Това вековно дърво живее между хижите Бъндерица и Вихрен в Пирин планина. Байкушевата мура е висока 26 метра и впечатлява с размерите си. През 1897 година този ценен екземпляр е открит и описан от Костадин Байкушев и в негова чест е наречена на така.

9. Гранитовски дъб

10 от най-старите дървета в света

Гранитовският дъб се смята за най-старото дърво в България. Неговата приблизителна възраст е 1668 години. Това дърво расте в село Гранит, старозагорско, а оттам идва и името му. Видът му е обикновен дъб – широколистно листопадно дърво от семейство Букови.

СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА


Коментари

1 2 3 4 5
Сподели

Коментари