Данаил Конов

Трудно се описва човек, за когото знаеш толкова малко, че дори се затрудняваш да го назовеш по име. Всеки ден с различно мнение за света, различна нагласа за живота и постоянно променящо се настроение. Това съм аз – Данаил… познахте ли ме?
3 Статии