Наталия Бекярова

Наталия Бекярова учи "Право" в СУ "Св. Климент Охридски", но интересите ѝ далеч не се изчерпват в сферата на юридическите науки. Обича да научава, открива и преживява нови неща, да пита и да знае.
20 Статии