10 антични столици, намиращи се на територията на България

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Страница 1 от 2

Когато чуем или прочетем думата „столица“, в комбинация с думата „България“ в съзнанието ни веднага изникват наименованията: Плиска, Преслав, Велико Търново, Пловдив (за кратко столица на Източна Румелия), София. Средновековните и по-нови столици на Българската държава са ясни и до ден днешен са важни и масово посещавани обекти от културното ни наследство. Но може би повечето от вас не знаят, че на територията на днешна България има поне 10 столици на малки царства от античния (предримски) период. Това е така, защото по нашите земи са живели траките (а временно и други „гости“), които са били повече от 120 различни племена (и то тези с известни названия).

За тях Херодот е писал: „Траките след индийците са най-многобройните в света. Ако те бяха нещо общо и се управляваха само от един владетел, биха били непобедими и според мен най-могъщи от всички, които съществуват“. Но те живеели на отделни племена, всяко от които се стремяло да запази своята самостоятелност и да образува отделна държава. Частта от Европа, която са обитавали траките била обширна – съвременните територии на България, Румъния, Молдова, Беломорска Тракия (в Гърция), Анатолия (в Турция), Поморавието и част от Македония. Нека видим кои столици на тракийски (и нетракийски) царства се намират в нашата страна.

10 антични столици, намиращи се на територията на България1. Била Зора (Bylazora) е спомената от древния хронист Тит Ливий като седалище на Пеонските царе. Значението на названието е Бяла Зора.  До V-ти век преди Христа това тракийско племе обитава територия в пределите на съвременна България, а по-късно е преселено от персиеца Дарий в Азия.

2. Визия, Бизия, Виза, Визе, Висон (Vizya, Bισυα) е била столицата на Астите през V в. пр. Хр., считат учени, позовавайки се на античния писател Страбон. Това тракийско племе владеело територии по югоизточните склонове на Странджа (от българска и турска страна, според границите от 1944 г.), над които царувал династът Терей.

10 антични столици, намиращи се на територията на България3. Гордион (Gordium, Gordion) бил градът-седалище на царската династия на Фригия. Селището получило името си от мъдрия владетел Гордий, за когото имало много легенди. Фригите произхождали от Азия, а след заселването си по нашите земи обитавали региона между Беласица  и долното течение на река Струма.

4. Тиле – В началото на III в. пр. Хр. на Балканите нахлули войнствените Келти. Те създали свое царство със столица Тиле в района на Източна Стара планина, което просъществувало до 20-те години на III в. пр. Хр., когато било унищожено от мощно въстание на покорените траки.

СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА


Коментари

Страница 1 от 2
Сподели

Коментари