Шато Балон

Шато Балон е човекът с най-критичен поглед в екипа на © 10-те най. Музика, кино, родни и световни звезди... Никой и нищо не може да избяга от острия му език и хапливото му чувство за хумор!
20 Статии