10 славянски митични същества, които ще събудят любопитството ви

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Славянските митични същества живеят в легенди, поверия, приказки и песни. Те са сътворени от въображението на хората и често са много полезни. Повечето от тези същества са се родили по време на турското робство, за да пазят децата и да ги задържат в домовете им. Представяме ви 10 славянски митични същества, които със сигурност ще събудят любопитството ви.

1. Баба Яга

10 славянски митични същества, които ще събудят любопитството виТя е едно от най-известните митични същества. Баба Яга е предавана от поколение на поколение като зла старица, която плаши непослушните деца. Заплахата е, че лошата баба ще ги отнесе в чувала си. В българската митология образа ѝ е свързан с магии и заклинания.

2. Банник

10 славянски митични същества, които ще събудят любопитството виБанникът е славянски дух, който обитава банята. Той притежава магически способности и умее да развързва езика на къпещия се. Обикновено се преобразява като близък роднина. Банникът има особено голямо значение за късните славяни, защото имено в банята са споделяни най-съкровените тайни и се обсъждали заговорите. Вярва се, че ако човек успее да улови банник и да го накара да говори, може да разбере много за другите. Най-лесният начин за сплашване на Банника е с огън и слънце.

3. Брегини

Брегините са два славянски женски духа, които живеят по бреговете на езера и реки. Славяните вярвали, че Брегините са девойка и старица. Те закрилят родилките и новородените от зли духове, също така са отговорни за щастието, късмета и доброто. Постепенно славянската вяра се развива и се появяват антропоморфните богове. От тогава Брегините се смятат за зли духове, които крадат децата. Изобразявани са като създания с тяло на жена и с криле, опашка и крака на граблива птица.

4. Блатник

Той е славянски дух, обитаващ блатата. Вярването за Блатника е свързано с това, че трупа съкровищата си на дъното на блатата и ги пази от натрапници. Ако човек се появи близо до блатото, този дух може да се появи внезапно и да го удави.

10 славянски митични същества, които ще събудят любопитството ви

5. Кикимора

Кикимората е домашен женски дух. В славянската митология тя е отъждествявана като Домница, жената на Домник. Според вярванията Кикимора едновременно може да помага и да вреди на хората. Тя помага на домакините и прави пакости на мързеливите жени. Вероятно образът на Кикимора първоначално е възникнал като олицетворение на духа на починала по-стара домакиня от същия дом. Тук дом носи не толкова значението на къща, а на сбор от хора – близки родственици – които живеят под един покрив.

6. Ламята

10 славянски митични същества, които ще събудят любопитството виЛамята е митологично същество, което има вид на голямо влечуго с кучешка глава и свирепи зъби. Според вярването устата ѝ е огромна и може да глътне човек цял. Ламята е често споменавана в българските приказки и песни. Тя обитава дъното на морето или гъсти гори и умее да спира водите на реки и езера. Така кара хората да дадат някого в жертва и да го изяде. Крали Марко е един от юнаците, които се борят с нея, а враговете на ламите са змейовете.

7. Диви люде

Дивите люде в славянската митология се смятат за демони, които живеят в горите. Когато човек случайно доближи до техните бърлоги, те нападат с крясъци и го убиват. Случва се обаче да съжалят изгубено дете и да го осиновят.

8. Жар-птица

Жар-птицата е пъстроцветна, а перата и сияят като огън. Тя вещае божията воля и обитава Световното дърво. Вярва се, че Жар-птицата може да се преражда, а при смъртта си става на пепел и отново се възражда. Това вярване е подобно на мита за огнената птица Феникс.

9. Мори

10 славянски митични същества, които ще събудят любопитството виМорите са лоши мъртъвци и най-общо казано те представляват злите духове на умрелите хора. Самоубийците и хората извършили тежки престъпления приживе се превръщат в Мори, които измъчват хората. Понякога носят главите си под ръка, стоят пред къщите на хората и изреждат имената на живеещите там. Вярва се, че ако някой отговори скоро ще умре.

10. Мусаил таласъм

10 славянски митични същества, които ще събудят любопитството виТой се смята за най-висшия горски дух. Ражда се, когато зазидат човек при строеж и ако е жена плаче, а ако е мъж свири на гайда. Интересно за таласъмите е , че се крият в избата, на тавана или в стопанските помещения на двора. Българското поверие гласи, че човек може да се отърве от таласъм само, ако го покани на трапеза и успее да го излъже, че празнуват сватба.


Коментари

Сподели

Коментари