Анелия Димитрова

Анелия е студент в катедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС. Признава, че енергичността е винаги част от нейните аксесоари. Често отвлича погледа си към Луната и звездите, мечтаейки за нещо отвъд тях...
20 Статии