Още от категорията:

Общество 10 стряскащи изображения, разкриващи следващата фаза от човешката еволюция
10 стряскащи изображения, разкриващи следващата фаза от човешката еволюция

Според биологията еволюцията е промяната на наследствените белези на една популация от поколение на поколение. Има много теории, относно това какво ще се случи с нас…