Равнището на безработица е важен индикатор със социални и икономически измерения. Нарастващата безработица води до загуба на доход, увеличен натиск по отношение на държавните разходи за социални помощи и намаляването на данъчните приходи. От икономическа гледна точка на безработицата може да се гледа като на неизползван трудов капацитет. Според евростатистиката безработицата сред младите хора през 2012 г. в ЕС-28 е била 23%. Или повече от двама на 10 млади хора на пазара на труда са били безработни. Като цяло младежката възрастова група 15-24 години в ЕС е била 57,5 млн. души, от които 18,8 млн. са били работещи, 5,6 млн. – безработни, а 33 млн. са били икономически неактивни.

Според анализа на Евростат от 18,8 млн. млади хора, които са били наети на работа, 6,7 млн. са работили и учили едновременно, а 12,1 млн. души са напуснали сферата на образованието. От безработните 5,6 млн. млади европейци – 1,3 млн. са били в сферата на образованието в някаква степен, а 4,3 млн. са били напуснали образованието. По този повод на 3 юли 2013 г. в Берлин бе организирана алтернативна младежка среща на високо ниво, в която участие взеха около 300 младежи от различни краища на Европа.

Тя се състоя по време на инициираната от германския канцлер Ангела Меркел конференция на министрите на труда и социалните грижи от страните – членки на общността. Според нея освен предлаганите спешни краткосрочни мерки, трябва да се планира и прогнозира в един по-дългосрочен план, а не само в рамките на следващите 2 години, за да не се допусне създаването на „изгубено поколение“. Тя отбелязва също, че и младите трябва да положат усилия да усъвършенстват своите езикови умения.

За преодоляване на младежката безработица в ЕС през 2010 г. стартира проекта „Младежта в движение“ към Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“. Това е широкообхватен пакет от политически инициативи за образование и заетост за младите хора в Европа и цели да подобри шансовете за намиране на работа, като помага на студенти и стажанти да натрупат опит в други страни и като подобрява качеството и привлекателността на образованието и обучението в Европа.

Що се отнася до положение у нас, през миналата година е имало около 815 хил. млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хил. са били наети на работа, 70 хил. са били безработни, а 567 хил. са били икономически неактивни. Като най-голям е бил процентът на незаетите в Северозападна и Североизточна България. Ето и 10-те страни – членки на ЕС, в които младежката безработица е най-висока.

10. България – 28,1%
9. Унгария – 28,1%
8. Латвия – 28,4%
7. Ирландия – 30,4%
6. Словакия – 34%
5. Италия – 35,3%
4. Португалия – 37,7%
3. Хърватия – 43%
2. Испания – 53,2%
1. Гърция – 55,3%Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *