Валентина Илиева

Валентина Илиева е артист, който оставя своята амбиция и страст да я водят. За нея всичко е интересно и има нужда от акцентиране и чрез писане се стреми да го докаже.
9 Статии