Петя Геджева

Петя Геджева учи "Връзки с обществеността" в СУ "Свети Климент Охридски". Нейна страст е да изготвя и редактира текстове, притежава награди за писане на есета в различни области. Желае да се развива в сферата на PR комуникациите.
31 Статии