10 любопитни факта от образователната система на Римската империя

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

10 любопитни факта от образователната система на Римската империя

Археолозите, разработвайки обекти от територията на Римската империя, вадят на бял свят артефакти и извличат информация за живота на хората от онова време, за да възстановят по научен път един отдавна изчезнал свят. Те реконструират възможно най-точно римското общество и средата, в която то е съществувало. Но за какво би ни била полезна тази информация?

Ние, европейците, от 21 век се смятаме за най-напредналите, технологично най-модерните и едва ли не най-съвършените човеци в историята на цивилизацията. Понякога забравяме, че културата на Европа е много стара и корените на някои от традициите, характерни за сегашните европейски държави, са много далеч назад във времето. И дори някои от съвременните проблеми имат аналози в древността.

Античността е епохата на най-висок разцвет на културата и изкуствата. А култура и изкуство без образовани създатели и потребители не би могла да съществува. Питам се каква ли е била образователната система в Римската империя?

Ако и вие сте любопитни за приликите и разликите със съвременната такава, запознайте се с 10 любопитни факта от образователната система на Римската империя.

10 любопитни факта от образователната система на Римската империя1. “Началните“ училища в Римската империя се намирали под колонадите на улиците. Събирали групи от около 30-ина деца на териториален принцип, които били обучавани от учител (наречен в един уличен графит „plagosus“). Преподавателят разполагал с подвижна черна дъска и дълга, тънка пръчка, с която поправял грешащите ученици. В превод „plagosus“ означава „този, който бие“.

2. В Римската епоха се четяло само на глас, дори когато човек е сам в помещението. Думите се изговаряли силно, а, ако текстът е прекалено дълъг, в края му вече се шепнело. В училищата всички декламирали текстовете хорово. Задължително било научаването и рецитирането на 23-те букви на латинската азбука, както и 12-те таблици – писаните закони на Рим. Четенето на ум се появило чак в Средновековието – в манастирите, където четящите не бивало да смущават молещите се.

3. Писането ставало върху дървени дъсчици, покрити с восък, по които се драскало с перо. Първоначално се пишело „наужким“ – повтаряли се издълбани в дъсчицата букви, за да свикне ръката на детето с формата им. Междувпрочем на леваците в онези времена не им е било никак лесно – всички са били задължени да пишат само с дясната ръка.

10 любопитни факта от образователната система на Римската империя4. Началният (масов) етап на обучението включвал овладяването на четене, писане и смятане. След това повечето деца започвали работа. В римското общество трудът на малолетните не се считал за престъпление.

5. Синовете от богати родове продължавали обучението си в частни училища или в домашна обстановка, с наети от семейството учители. Изучавали латинска и гръцка граматика, литература, митология и музика. Учителят (gramaticus) запознавал учениците си и с най-високите образци в изкуството на онова време. Подробно се изучавали произведенията на Омир, Еней, Вергилий, Цицерон и Хораций. Това се считало за задължително за общата култура на младежите.

СЛЕДВАЩА СТРАНИЦА


Коментари

1 2
Сподели

Коментари