Археолозите, разработвайки обекти от територията на Римската империя, вадят на бял свят артефакти и извличат информация за живота на хората от онова време, за да възстановят по научен път един отдавна изчезнал свят. Те реконструират възможно най-точно римското общество и средата, в която то е съществувало. Но за какво би ни била полезна тази информация?

Ние, европейците, от 21 век се смятаме за най-напредналите, технологично най-модерните и едва ли не най-съвършените човеци в историята на цивилизацията. Понякога забравяме, че културата на Европа е много стара и корените на някои от традициите, характерни за сегашните европейски държави, са много далеч назад във времето. И дори някои от съвременните проблеми имат аналози в древността.

Античността е епохата на най-висок разцвет на културата и изкуствата. А култура и изкуство без образовани създатели и потребители не би могла да съществува. Питам се каква ли е била образователната система в Римската империя?

Ако и вие сте любопитни за приликите и разликите със съвременната такава, запознайте се с 10 любопитни факта от образователната система на Римската империя.

10 любопитни факта от образователната система на Римската империя1. “Началните“ училища в Римската империя се намирали под колонадите на улиците. Събирали групи от около 30-ина деца на териториален принцип, които били обучавани от учител (наречен в един уличен графит „plagosus“). Преподавателят разполагал с подвижна черна дъска и дълга, тънка пръчка, с която поправял грешащите ученици. В превод „plagosus“ означава „този, който бие“.

2. В Римската епоха се четяло само на глас, дори когато човек е сам в помещението. Думите се изговаряли силно, а, ако текстът е прекалено дълъг, в края му вече се шепнело. В училищата всички декламирали текстовете хорово. Задължително било научаването и рецитирането на 23-те букви на латинската азбука, както и 12-те таблици – писаните закони на Рим. Четенето на ум се появило чак в Средновековието – в манастирите, където четящите не бивало да смущават молещите се.

3. Писането ставало върху дървени дъсчици, покрити с восък, по които се драскало с перо. Първоначално се пишело „наужким“ – повтаряли се издълбани в дъсчицата букви, за да свикне ръката на детето с формата им. Междувпрочем на леваците в онези времена не им е било никак лесно – всички са били задължени да пишат само с дясната ръка.

10 любопитни факта от образователната система на Римската империя4. Началният (масов) етап на обучението включвал овладяването на четене, писане и смятане. След това повечето деца започвали работа. В римското общество трудът на малолетните не се считал за престъпление.

5. Синовете от богати родове продължавали обучението си в частни училища или в домашна обстановка, с наети от семейството учители. Изучавали латинска и гръцка граматика, литература, митология и музика. Учителят (gramaticus) запознавал учениците си и с най-високите образци в изкуството на онова време. Подробно се изучавали произведенията на Омир, Еней, Вергилий, Цицерон и Хораций. Това се считало за задължително за общата култура на младежите.


6. При изявени заложби и специален интерес от младежите, се поканвали и преподаватели по астрономия, математика и география. Тези млади хора били бъдещите изследователи-пътешественици, инженери, градостроители и, разбира се, пълководци, които да водят безбройните военни кампании на империята. Но такова обучение по технически и научни дисциплини на този етап било по-скоро изключение.

10 любопитни факта от образователната система на Римската империя7. След като завършели „прогимназия“ (на около 15-16 годишна възраст) момчетата от заможни семейства започвали обучение при rhetor, който да ги въведе в тънкостите на красноречието. Това се считало за задължителна предпоставка за успешна кариера в обществения живот.

8. След овладяване на общите принципи на реториката, обучаващите се разделяли на две групи: едните в направлението suasoriae, а другите в controversiae. Първото направление обучавало бъдещите политици – те се упражнявали в определянето на всички „за“ и „против“ даден аргумент, поддържайки гледната точка, използвайки класически текстове. Второто направление било за хора, които щели да практикуват в областта на правото. Учениците по двойки се упражнявали в поддържането на противоположни тези, създавайки си умения да спорят убедително.

10 любопитни факта от образователната система на Римската империя9. Училищата от началния етап, както вече разбрахте, се намирали на самите улици и събирали децата по квартали. „Прогимназиите“ били в домовете на аристократите. А „висшите“ училища – в специални зали, в сгради на големия форум в Рим, които император Траян построил и предоставил за образователни цели. Освен това, на територията само на град Рим имало 28 обществени библиотеки.

10. Учителите в Римската империя отговаряли за обучението и възпитанието на цвета на римската младеж, въпреки това не били много добре заплатени. Най-ниско било заплащането на учителите от началния етап. Малко по-добро – на техните по-специализирани колеги (ludimagistri или literatores) и най-високо на учителите по реторика и политически науки. Въпреки това повечето педагози трябвало да работят допълнително (примерно като писари), за да се издържат.Коментари

Свързани:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *