Михаил Петров

Михаил е студент по "Журналистика". Описва се като човек с много свободно време и още по-свободен дух. Вдъхновяват го музиката, литературата, киното... Убеден, че не хлябът, а културата прави човека.
20 Статии