Мария Станчева

Мария учи "Журналистика" и това е нещото, с което иска да се занимава. 12 години от живота си е посветила на леката атлетика и темите със спортна насоченост са ѝ особена слабост. Зареждат я пътуванията и природата, обича да се усмихва!
6 Статии