10-те най-популярни музея и галерии в света

Думата музей произлиза от гръцката музейон. Музейонът в Елада е храм на музите, покровители на изкуствата в гръцката митология. Музеят е европейско явление, като смисълът му е да пази и експонира предмети, образи и текстове, свързани с определена епоха, наука или сфера на интерес. В България на музеите и галериите се гледа като на някаква … Продължете с четенето на 10-те най-популярни музея и галерии в света